Albrecht Forum

Contact

ALBRECHT FORUM, o.z.

Na vŕšku 1

811 01 Bratislava

Slovenská republika

Tel: 00421 2 5443 0998

Mob: 00421 908 709895

info@albrechtforum.eu

www.albrechtforum.eu

IČO: 4218225

Igor Valentovič, predseda - 0908709895

Peter Zajíček, podpredseda - 0905966483

 Alžbeta Rajterová - 0905439541

Martina Tolstová - 0911728660

 Stanislav Dzurjanin - 0903457213

 Pat Callahan - patcallahan14@gmail.com

 Dušan Godár - 0903821328

 

 

 

Acc No: 2923849941/1100

Bank: Tatra Banka, Vajanského nábrežie 5, 810 06 Bratislava, Slovakia

IBAN: SK07 1100 0000 0029 2384 9941

SWIFT: TATR SK BX