Albrecht Forum

2 % z dane

Milí podporovatelia obnovy Domu Albrechtovcov,

dovoľujeme si Vás aj tento rok požiadať o príspevok 2% z Vašej dane na finalizáciu obnovy Domu Albrechtovcov.
Váš minuloročný príspevok cez 2% nám veľmi pomohol!
Tu sú potrebné údaje:
 
ALBRECHT FORUM, o.z.
Na vŕšku 1
811 01 Bratislava
IČO: 42182255
(právna forma: občianske združenie)
 
Pre zamestnancov:
Daňový úrad SR požaduje poslať Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane výhradne na tlačivách, ktoré sú v linkoch. Obidva jednostranné papiere (alebo jeden obojstranný s oboma dokumentmi) treba doručiť na Daňový úrad do 30.4.2019 pričom Potvrdenie o zaplatení dane nesmie mať od zamestnávateľa neskorší dátum podpisu ako 16. 4. 2019.
 
Pre fyzické osoby:
Vyplňte, prosím, v Daňovom priznaní FO typ A VIII. oddiel a nezabudnite podpísať DP aj v tomto oddieli.
Vyplňte, prosím, v Daňovom priznaní FO typ B XII. oddiel a nezabudnite podpísať DP aj v tomto oddieli.
 
Pre právnické osoby:
Vyplňte, prosím, v Daňovom priznaní PO VI. časť a nezabudnite podpísať DP aj v tomto oddieli.
 
Radi Vám ukážeme prebiehajúce práce po telefonickom dohovore resp. na našej pravidelnej akcii Kapitulské dvory, ktorá sa koná vždy začiatkom mája.
 
Ďakujeme Vám veľmi pekne za Vašu priazeň vopred!