Albrecht Forum

2 % z dane

Milí podporovatelia obnovy Domu Albrechtovcov,


dovoľujeme si Vás aj tento rok požiadať o príspevok 2% z Vašej dane na finalizáciu obnovy Domu Albrechtovcov.

Váš minuloročný príspevok cez 2% nám veľmi pomohol!

Tu sú potrebné údaje:

 

ALBRECHT FORUM, o.z.

Na vŕšku 1

811 01 Bratislava

IČO: 42182255

(právna forma: občianske združenie)

 

Pre zamestnancov:

Daňový úrad SR požaduje poslať Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane výhradne na tlačivách, ktoré sú priložené v zátvorke (Vyhlásenie a Potvrdenie). Obidva jednostranné papiere (alebo jeden obojstranný s oboma zmienenými dokumentmi) treba doručiť na Daňový úrad do 30.4.2018 pričom Potvrdenie o zaplatení dane nesmie mať od zamestnávateľa neskorší dátum podpisu ako 16. 4. 2018.

V mene ALBRECHT FORUM o.z. sa Vám za túto nami nezavinenú šikanu ospravedlňujeme!

 

Pre fyzické osoby:

Vyplňte, prosím, v Daňovom priznaní FO typ A VIII. oddiel a nezabudnite podpísať DP aj v tomto oddieli.

Vyplňte, prosím, v Daňovom priznaní FO typ B XII. oddiel a nezabudnite podpísať DP aj v tomto oddieli.

 

Pre právnické osoby:

Vyplňte, prosím, v Daňovom priznaní PO VI. časť a nezabudnite podpísať DP aj v tejto časti.


Radi Vám ukážeme prebiehajúce práce po telefonickom dohovore resp. na našej pravidelnej akcii Kapitulské dvory, ktorá sa koná vždy 1. mája.

 

Ďakujeme Vám veľmi pekne za Vašu priazeň vopred!