Albrecht Forum

Dobrovoľníci

ALBRECHT FORUM o.z. získalo v krátkom čase pre svoju myšlienku a zámery rad dobrovoľníkov - právnických a fyzických osôb, ktoré boli ochotné podporiť jeho aktivity konkrétnou prácou, resp. poskytnúť mu služby bez nároku na odmenu. Všetkým nasledovným týmto vyjadruje ALBRECHT FORUM, o.z. úprimnú vďaku za ochotu podieľať sa na našej neziskovej aktivite:

 • JUDr. Marián Haršány - právna pomoc pri založení a činnosti
 • Ing. Peter Daniš - finančné a daňové poradenstvo
 • Ing. Anna Ivanova - tvorba projektov, fundraising, finančné poradenstvo, koncepčné poradenstvo
 • Mgr. Juraj Demovič - PERGAMEN - tvorba loga, grafické spracovanie dokumentov
 • Mgr. Luboš Zimnák- EDITPRINT - tlačiarenské práce
 • MUSIC FORUM v.o.s. - priestor pre sídlo občianskeho združenia, kancelárska technika
 • Kamila Zajíčková - MUSICA AETERNA, o.z. - historická fotodokumentácia, digitalizácia fotografií a filmov
 • Peter Dzurjanin - tvorba web stránky
 • Vladimír Godár - zoznamy diel Alexandra a Jána Albrechta na web AF
 • Ing. Andrej Ivanov - tvorba projektov, jazykové poradenstvo
 • Mgr. Vlasta Valentovičová - jazykové korektúry
 • D.A. Martin Majkút - preklad a jazykové korektúry - angličtina
 • Mgr. Jakub Dvořák - fotografie pre propagačné materiály, web a výstavy
 • Mgr. Adrian Rajter - fotografie pre web a tlačové materiály
 • Pat Callahan - fotografie pre web a tlačové materiály
 • Julie Callahan - korektúry - angličtina
 • Dušan Godár - sekretariát občianskeho združenia
 • Ing. Zuzana Godárová - sprievodcovská činnosť a propagácia domu turistom a návštevníkom mesta

Pri upratovaní po rekonštrukcii strechy a organizovaní Koncertu v ruinách neúnavne pomáhali:

 • Stano Dzurjanin
 • Agi Ferienčík
 • Ivan Ferienčík (hlavný kuchár)
 • Feri Ferienčík
 • Slávo Kačic
 • Marek Škvarenina
 • Anna a Andrej Ivanovci
 • Marcel Kasanický
 • Samo Pažický
 • Boris Kopeliovič
 • Jasna, Gregor, Vlasta, Igor Valentovičovci
 • Tomáš Surý
 • Janka Pastorková
 • Kamila a Peter Zajíčkovci
 • Pat Callahan
 • Oto Gregor
 • Nika Urdová
 • Alžbeta Rajterová
 • Šimonko Višňovský

 

Bez nároku na honorár účinkovali na Koncerte v ruinách:

 • Musica aeterna
 • Solamente Naturali
 • Lotz Trio
 • Quasars Ensemble a Eva Šušková

 

Za finančnú podporu na realizáciu výstavy Albrechtovci a dom na Kapitulskej 1 - Spomienky a túžby ALBRECHT FORUM ďakuje:

 • Ars Bratislavensis

Za spoluprácu na príprave výstavy ALBRECHT FORUM ďakuje:

 • Hudobnému centru
 • Hudobnému fondu
 • Pergamen, s.r.o.
 • Miriam Das Lehotskej
 • Viliamovi Gruskovi
 • Anne Ivanovej
 • Eve Šuškovej

Za materiály použité na výstave ALBRECHT FORUM ďakuje:

 • AEP Pres
 • Galérii mesta Bratislavy (GMB)
 • Múzeu mesta Bratislavy (MMB)
 • Slovenskému národnému múzeu – Hudobnému múzeu (SNM HuM)
 • Jurajovi Alexandrovi
 • Veronike Bakičovej
 • Jakubovi Dvořákovi
 • Vladimírovi Godárovi
 • Jánovi Grénerovi
 • Zuzane Martinákovej
 • Astrid Rajterovej
 • Adrianovi Rajterovi
 • Dane Varínskej
 • Kamile Zajíčkovej
 • Albertovi Marenčinovi

 

Za poskytnutie priestorov na výstavu ALBRECHT FORUM ďakuje:

 • Slovenskej filharmónii
 • Slovenskému národnému divadlu
 • Univerzitnej knižnici v Bratislave