Albrecht Forum

Občianske združenie

ALBRECHT FORUM, o.z. je občianske združenie podporujúce obnovu a rozvoj kultúrnych, duchovných hodnôt a vzdelávania v duchu albrechtovskej tradície. Vzniklo v roku 2010 s cieľom obnoviť priestor domu Albrechtovcov a jeho prostredie v Bratislave na Kapitulskej ulici. Domácnosť Albrechtovcov bola takmer osemdesiat rokov miestom umeleckých stretnutí študentov hudby, skladateľov, interpretov, ale i umeleckej society v širšom slova zmysle so skladateľom Alexandrom Albrechtom a neskôr s jeho synom, muzikológom Jánom Albrechtom. ALBRECHT FORUM, o.z. sa snaží po smrti posledného z Albrechtovcov oživiť a rozvinúť ich odkaz.

Peter Zajíček, Alžbeta Rajterová, Igor ValentovičAlexander Albrecht (1885 - 1958) bol najvýznamnejšou skladateľskou osobnosťou dnešného Slovenska prvej tretiny 20. storočia, pôsobil ako organista, pedagóg a riaditeľ bratislavskej Mestskej hudobnej školy a dirigent Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina (Kirchenmusikverein zu St. Martin). Mal rozhodujúci podiel na profesionalizácii hudobného života Bratislavy v dobe zrodu vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií Slovenska.

Jeho syn Ján Albrecht (1919 - 1996) – pedagóg Konzervatória v Bratislave, PdFUK, FFUK a VŠMU sa zapísal do dejín Bratislavy a Slovenska ako objavný teoretik, historik umenia a veľký humanista. Bol vplyvnou a bezpochyby najoriginálnejšou pedagogickou osobnosťou svojej doby, iniciátorom vzniku a umeleckým vedúcim súboru MUSICA AETERNA.

Zámerom občianskeho združenia ALBRECHT FORUM je kultivovať a rozvíjať hodnoty Albrechtovskej rodiny v jedinečnom historickom priestore domu, v ktorom žili vyše 50 rokov, v národnej kultúrnej pamiatke na Kapitulskej č. 1 v Bratislave, v tzv. Dome Albrechtovcov.