Albrecht Forum

Partneri

 


ALBRECHT FORUM si váži každý finančný príspevok, ktorý pomáha urýchliť rekonštrukciu a priblížiť znovuotvorenie Domu Albrechtovcov. Ako výraz uznania výnimočným jedincom, inštitúciám a firmám predstavuje schému darcovstva, v ktorej budú sú júna 2014 zverejňovaní všetci neanonymní donori.

 

Vizionári

Finančné prípevky v sumárnej hodnote 6000 EUR a viac

Podporovatelia – vizionári budú uverejnení priamo na Dome Albrechtovcov po jeho znovuotvorení, budú mať stále miesto na web stránke AF a  budú pozvaní na slávnostné otvorenie Domu Albrechtovcov. Získajú stále výhody pre podujatia organizované v Dome Albrechtovcov združením ALBRECHT FORUM.

  • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky - granty z programu Obnovme si svoj dom - 87 000,- EUR (sumárne za roky 2011-2014)
  • Slovenskí výtvarníci - diela venované na aukčný predaj v prospech revitalizácie v roku 2013 (Rudolf Fila, Miroslav Cipár, Milan Bočkay, Klára Bočkayová, Igor Minárik, Eva Mináriková, Vladimír Gažovič, Juraj Hovorka, Marian Mudroch, Rudolf Sikora, Vojtech Kolenčík, Tamara Kolenčíková, Dušan Kallay, Marian Meško, Kamila Štanclová, Viktor Hulík,  Štepán Pala, Zora Palová, Peter Roller, Vladimír Kordoš) - 15 130,- EUR
  • Bratislavský samosprávny kraj - Dotácia z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na Reštaurovanie nástenných malieb v národnej kultúrnej pamiatke - v Dome Albrechtovcov" - 15 000,- EUR


Patróni

Finančné príspevky nad 2000 EUR

Podporovatelia – patróni budú uverejnení v Knihe podporovateľov obnovy Domu Albrechtovcov, ktorá bude umiestnená v dome po jeho znovuotvorení. Budú mať stále miesto na web stránke AF a budú pozvaní na slávnostné otvorenie Domu Albrechtovcov.

  • ARS BRATISLAVENSIS - finančný príspevok 3000,- EUR v roku 2011
  • Slovenský ochranný zväz autorský - SOZA - finančný príspevok 3000,- EUR v roku 2014

 

Darcovia

Finančné príspevky v sumárnej hodnote do 2000 EUR

Podporovatelia – darcovia budú mať stále miesto na web stránke AF a budú pozvaní na slávnostné otvorenie Domu Albrechtovcov.

 

Sponzori podujatia

Budú zverejnení na webových a tlačených propagačných materiáloch konkrétneho podujatia a na samotnom podujatí.

 

 

LOGO MK SR

 

 

 

 

ARS BRATISLAVENSIS

Univerzitná knižnica v Bratislave

  SOZA LOGO