Albrecht Forum

Vízia

Bývalá dómska kanónia na Kapitulskej č. 1 v Bratislave bola vyše polstoročia domovom jednej z najznámejších umeleckých a hudobníckych rodín Bratislavy 20. storočia, rodiny Albrechtovcov, a stala sa vďaka úsiliu dvoch generácií tejto rodiny neinštitucionalizovaným bratislavským kultúrnym a vzdelanostným centrom.

 Cieľom občianskeho združenia ALBRECHT FORUM je:

  • zrekonštruovaním a zrevitalizovaním Domu Albrechtovcov vytvoriť podmienky a zázemie pre stretávanie sa umeleckej a vedeckej obce, pre pedagogické aktivity, semináre, majstrovské kurzy, koncertné, galerijné a expozičné aktivity;
  • otvoriť v spolupráci s múzeami, galériami a fyzickými osobami stálu expozíciu života a diela Alexandra a Jána Albrechtovcov (rozsiahla pozostalosť je v Galérii mesta Bratislavy, Múzeu mesta Bratislavy a Hudobnom múzeu Slovenského národného múzea);
  • zriadiť v dome dokumentačné a študijné centrum bratislavskej umeleckej tradície s prihliadnutím na bratislavský hudobný a výtvarný život a jeho stredoeurópsky rozmer a kontakty;
  • nadviazať kontakty a spolupracovať s inštitúciami a združeniami oživujúcimi a prevádzkujúcimi podobné pamätné priestory - Bartókovým domom, domom Franza Schmidta, Dohnányiho Centrom a pod.;
  • poskytovať návštevníkom sprievodcovské služby po Dome Albrechtovcov a prevádzkovať ďalšie služby, ktoré by pripomínali a rozvíjali duchovný a umelecký odkaz tejto výnimočnej rodiny.

ALBRECHT FORUM, o.z. sa snaží pripomenúť, oživiť a pestovať albrechtovskú zanietenosť pre umenie a vzdelanie (rovnako tak fischerovskúvaszaryovskú, ktoré boli rodinami Alexandrovej manželky a matky) a sprístupniť verejnosti priestor, s ktorým boli tieto hodnoty nerozlučne späté.

Vizualizácia - Architektonická štúdia