Albrecht Forum

Rekonštrukcia

Vážení návštevníci web stránky a priaznivci revitalizácie domu Albrechtovcov,

ALBRECHT FORUM, o.z. realizuje v tomto čase niekoľko projektov smerujúcich k záchrane a revitalizácii domu Albrechtovcov. Finančná náročnosť týchto aktivít nás núti uchádzať sa o finančnú podporu u právnických a fyzických osôb.

Ak sa rozhodnete podporiť niektorý z prebiehajúcich projektov, pošlite prosím Vami zvolenú sumu na účet občianskeho združenia ALBRECHT FORUM v Tatra banke č.: 2923849941/1100 (zo zahraničia Tatra banka, Vajanského nábrežie 5, 810 06 Bratislava, Slovakia, IBAN SK07 1100 0000 0029 2384 9941, SWIFT: TATR Sk BX). Ako správu pre prijímateľa uveďte prosím Vaše meno a názov projektu. Vaše meno sa objaví následne v zozname prispievateľov. Databáza prispievateľov je aktualizovaná na web stránke raz mesačne.

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 6.12.2016 na základe povolenia MV SR znovu vykonávame verejnú zbierku pod názvom "Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Domu Albrechtovcov 2016/2017".

Na rekonštrukciu a znovuotvorenie Domu Albrechtovcov ako centra slobodných umení môžete prispieť aj

 • prevodom na účet IBAN SK5711000000002925894965 (TATRA BANKA);
 • hotovostným vkladom do pokladničky umiestnenej v sídle združenia ALBRECHT FORUM o.z., Na vŕšku 1, 811 01 Bratislava;
 • kúpou predmetov a vstupeniek na kultúrne podujatia, o ktorých Vás budeme včas informovať.

NOVÉ!

Finančný príspevok môžete zaslať aj prostredníctvom služby PayPal, kliknite na ikonku DONATE v ľavej dolnej časti hlavného menu a nasledujte navigáciu PayPal. K prevodu budete potrebovať Vašu kreditnú resp. debetnú kartu.  PayPal patrí k najväčším svetovým operátorom prevodu financií prostredníctvom kariet s maximálnou mierou ochrany klienta. Navigácia je v angličtine, no užívateľsky je veľmi jednoduchá. V prípade nejasností resp. otázok nás prosím kontaktujte emailom, alebo telefonicky.

Nová strecha - západná časť - Foto Pat Callahan

Už tradične môžete podporiť renováciu domu Albrechtovcov poukázaním 2% z dane fyzických a právnických osôb. Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane sa dozviete v sekcii 2% z dane, ktorá sa nachádza vľavo dole v hlavnom menu našej web stránky.


Finančné prostriedky, ktorými ste sa rozhodli podporiť revitalizáciu domu Albrechtovcov sú použité výlučne na projekt, ktorý si sami určíte. Žiadne peniaze, ktoré venujete, nie sú použité na administráciu a chod občianskeho združenia ALBRECHT FORUM. Práca v združení je výlučne dobrovoľnícka a bezodplatná.

Ukončené a prebiehajúce projekty

Názov projektu

Popis projektu

Rozpočet projektu 

Získané prostriedky

Spolufinancovanie ALBRECHT FORUM 

Zostáva dofinancovať  

Stropy

Oprava a výmena stropov

23711,85

21 065,-

 • MK SR -  Obnov si svoj dom      20 000,-
 • Ľuba Habartová 100,-
 • Marta Földešová 100,-
 • Kamila a Peter Zajíčkovci 500,-
 • Boris Kopeliovič 100,-
 • Stano Irsák 25,-
 • Rodina Herzogová 100,-
 • Rodina Szücsová 140,-

2 646,85

Projekt prefinancovaný ĎAKUJEME!

Výstava

Výstava k odkazu rodiny Albrechtovcov

3 000,-

3000 ,-

 • ARS BRATISLAVENSIS  1 500,-
 • Hudobné centrum 500,-
 • Peter Krajniak 300,-
 • Hudobný fond 340,-
 • Rodina Szücsová 360,-

 

Projekt prefinancovaný ĎAKUJEME!

Projekt

Projekt k stavebnému povoleniu

6 500,-

6500,-

 • Nataša Bezeková 50,-
 • Soňa Kulfanová 100,-
 • Marcel a Andrea Kasanickí 1000,-
 • Šándorová Nataša 20,-
 • Benešová Mária 100,-
 • Pavel Bóna 100,-
 • 3555,98 príjem 2% z dane za 2011
 • 239,- výnos koncert 16.9.2012
 • Rodina Hofbauerových 500,-
 • Gabika Hlinková 500,-
 • Dušan a Zuzana Godárovci 123,-
 • Rodina Szücsová 212,02

 

Projekt prefinancovaný ĎAKUJEME!

Krov

Stavba nového krovu

21 415,-

19341,-

 • Matúš Kobza 100,-
 • Jana Pánska 20,-
 • MK SR- Obnov si svoj dom 12.000,-
 • Karol Vinš 162,69
 • Ladislav Kačic 110
 • Marta Földešová 100,-
 • Boris Kopeliovič 100,-
 • Peter a Kamila Zajíčkovci 360,-
 • Miroslav Daniš 160,-
 • Zoltán Farkaš 50,-
 • Uršula Hrdinová 30,-
 • Miroslav Cipár 160,-
 • Dušan a Zuzana Godárovci 137,-
 • Lucia Faltinová 50,-
 • Darina Mocková 50,-
 • 4368,37 príjem 2% z dane za 2012
 • výnos aukcia Slovenskí výtvarníci (časť) 1382,94

2074,-

Projekt prefinancovaný ĎAKUJEME!

Krytina

Položenie novej krytiny a klampiarina

13 211,-

13211,-

 • Peter a Kamila Zajíčkovci 3459,-
 • Vlasta a Igor Valentovičovci 2561,-
 • Julie a Pat D. Callahan 2500,-
 • výnos aukcia Slovenskí výtvarníci (časť) 4691,-

 

Projekt prefinancovaný ĎAKUJEME!

Základy a múry

Sanácia vlhkosti základov a obvodového muriva

 70233,-

66215,-
 • MK SR - Obnov si svoj dom 30000,-
 • výnos aukcia Slovenskí výtvarníci 11256,06
 • Ladislav Kačic 350,-
 • Miroslav Cipár 520,-
 • Peter a Kamila Zajíčkovci 1270,-
 • Karol Vinš 101,01
 • Zuzana a Dušan Godárovci 460,-
 • Miroslav Daniš 500,-
 • Jana Pánska 30,-
 • Matúš Kobza 240,-
 • Magda Sucháňová 30,-
 • Boris Kopeliovič 100,-
 • Marta Földešová 300,-
 • Pavol Winzer 50,-
 • Rodina Szücsová 500,18
 • Marek Ormandík 100,-
 • Michaela Čibová 175,-
 • František Alexander 50,-
 • Verejná zbierka 4028,02
 • Gabika Hlinková 200,-
 • Tribus Musicae 100,-
 • Pieter a Miriam Das 60,-
 • Mária Žilinčanová, Roman Hofbauer 500,- (z verejnej zbierky 2014 -2015)
 • Hudobné centrum 700,-
 • Eva Blahová 50,-
 • Peter Breiner 50,- (z verejnej zbierky 2014-2015)
 • 4621,40 príjem 2% z dane za 2013;
 • Rodina Benka Rybár 1250,- 
 • Pavel a Milica Kailingovci 100,-
 • Kamila Magálová 500,-
 • Peter Svarinský 100,-
 • Anna Schirlbauer 100,-
 • Adrian Rajter 150,-
 • Božena Kopečná 3500,-
 • Gudrun Schröter 1000,-
 • Juraj Bajús 35,-
 • Anna Žilková 35,-
 • Alia Christa Varkondová 200,-
 • Jordana Palovičová 50,-
 • Zuzana Černeková 50,-
 • Dagmar Ložeková 50,-
 • Jasna Valentovičová a Maťo Šurkala 70,-
 • Helena Kunertová 1000,-
 • František Alexander 50,- (z verejnej zbierky 2014-2015)
 • Juraj Szücs 241,23 (2% z dane za 2014)
 • Pat a Julie Callahan 950,-
 • Bob a Judy Spaziano 100,-
 • Jadranka a Peter Važanoví 100,-
 • Martina Krížiková 30,-
 • Ján Hargaš 5,-
 • Brano Zudel a Kasia Rzentarzewska 10,-
 • Vlado Godár a hudobníci 100,-
 • Peter Marušinec 97,10€

4018,-

Projekt prefinancovaný ĎAKUJEME!

Kanalizácia

Vonkajšie kanalizačné rozvody a časť fasády

10734,34

10734,34

 • Verejná zbierka 2014/2015

 

Projekt prefinancovaný ĎAKUJEME!

Klenby a podlahy

Sanácia vodorovných a zvislých konštrukcií

68507,-

42257,93

 • MK SR Obnov si svoj dom 25000,-
 • Peter Marušinec 15,25€
 • Ladislav Kačic 320,-
 • Vilma a Miroslav Cipárovci 320,-
 • Peter a Kamila Zajíčkovci 1950,-
 • Matúš Kobza 10,-
 • Jana Pánska 40,-
 • 2% z dane 2011-2013 42,62€
 • Pavol Goča 1000,-
 • 2% z dane 2015 9328,06€
 • Peter Svarinský 100,-
 • Adrian Rajter 100,-
 • Ivan a Silvia Hroncoví 1800,-
 • Zuzana a Dušan Godároví 282,-
 • Jana a Silvester Pšenákoví 500,-
 • Etela Čárska 150,-
 • Vlasta a Igor Valentovičoví 1300,-

3425,-

22824,07

Obnova rozvodov infraštruktúry

Vodovod vnútorný a požiarna voda

14214,-

9739,65,-

 • MK SR Obnov si svoj dom 8000,-
 • Ladislav Kačic 240,-
 • Vilma a Miroslav Cipárovci 240,-
 • Peter a Kamila Zajíčkovci 600,-
 • Mária Žilinčanová 100,-
 • Konvergencie, o.z. 250,-
 • Marta Földešová 100,-
 • Nora Gubková 100,-
 • Peter Marušinec 109,65

4474,35

Projekt prefinancovaný ĎAKUJEME!

 Vykurovanie

Rozvody a telesá

26501,-

15730,-

 • Bratislavský samosprávny kraj 15000,-
 • Ladislav Kačic 100,-
 • Vilma a Miroslav Cipároví 100,-
 • Kamila a Peter Zajíčkoví 350,-
 • Marta Földešová 100,-

 

10771,-

Elektroinštalácia  Rozvodňa, kabeláž,

38026,42

20000,-

 • MK SR Obnovme si svoj dom 20 000,-

 

18026,42

Reštaurovanie nástenných malieb Obnova malieb z 18. a 19. storočia

18430,-

15000,-

 • Bratislavský samosprávny kraj 15000,-

 

3430,-

Sumy sú uvedené v eurách. (Stav k 31.10.2018)


ALBRECHT FORUM, o.z. ďakuje všetkým podporovateľom revitalizácie domu Albrechtovcov, inštitúciám, právnickým osobám i jednotlivcom, bez pomoci ktorých by obnova tohto výnimočného historického a pamätného priestoru nebola možná!

Nová strecha na dome Albrechtovcov


Všetci prispievatelia majú možnosť prezrieť si dom Albrechtovcov a priebeh prác, ktoré finančne podporili, po telefonickom dohovore.