Albrecht Forum

Vážení podporovatelia obnovy Domu Albrechtovcov,

dovoľujeme si Vás aj tento rok požiadať o príspevok 2% z Vašej dane na finalizáciu obnovy Domu Albrechtovcov.
Váš minuloročný príspevok cez 2% nám veľmi pomohol!
Tu sú potrebné údaje:
 
ALBRECHT FORUM, o.z.
Na vŕšku 1
811 01 Bratislava
IČO: 42182255
(právna forma: občianske združenie)
 
Pre zamestnancov:
Daňový úrad SR požaduje poslať Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane výhradne na tlačivách, ktoré sú v linkoch. Obidva jednostranné papiere (alebo jeden obojstranný s oboma dokumentmi) treba doručiť na Daňový úrad do 30.4.2020 pričom Potvrdenie o zaplatení dane nesmie mať od zamestnávateľa neskorší dátum podpisu ako 16. 4.2020.

Je možné, že sa budú termíny na odovzdanie Potvrdení a Vyhlásení kvôli mimoriadnej situácii ešte posúvať!
 
Pre fyzické osoby:
Vyplňte, prosím, v Daňovom priznaní FO typ A VIII. oddiel a nezabudnite podpísať DP aj v tomto oddieli.
Vyplňte, prosím, v Daňovom priznaní FO typ B XII. oddiel a nezabudnite podpísať DP aj v tomto oddieli.
 
Pre právnické osoby:
Vyplňte, prosím, v Daňovom priznaní PO VI. časť a nezabudnite podpísať DP aj v tomto oddieli.

 Všetky potrebné aktuálne tlačivá vrátane tlačív daňových priznaní nájdete tu.

Radi Vám ukážeme prebiehajúce práce po telefonickom dohovore

 
Ďakujeme Vám veľmi pekne za Vašu priazeň vopred!
 
Vaše ALBRECHT FORUM!              

Dom Albrechtovcov - jar 2020