Albrecht Forum

Milí podporovatelia obnovy Domu Albrechtovcov,

dovoľujeme si Vás aj tento rok požiadať o príspevok 2% z Vašej dane na finalizáciu obnovy Domu Albrechtovcov.
Váš minuloročný príspevok cez 2% nám veľmi pomohol!
Tu sú potrebné údaje:
 
ALBRECHT FORUM, o.z.
Na vŕšku 1
811 01 Bratislava
IČO: 42182255
(právna forma: občianske združenie)
 
Pre zamestnancov:
Daňový úrad SR požaduje poslať Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane výhradne na tlačivách, ktoré sú v linkoch. Obidva jednostranné papiere (alebo jeden obojstranný s oboma dokumentmi) treba doručiť na Daňový úrad do 30.4.2019 pričom Potvrdenie o zaplatení dane nesmie mať od zamestnávateľa neskorší dátum podpisu ako 16. 4. 2019.
 
Pre fyzické osoby:
Vyplňte, prosím, v Daňovom priznaní FO typ A VIII. oddiel a nezabudnite podpísať DP aj v tomto oddieli.
Vyplňte, prosím, v Daňovom priznaní FO typ B XII. oddiel a nezabudnite podpísať DP aj v tomto oddieli.
 
Pre právnické osoby:
Vyplňte, prosím, v Daňovom priznaní PO VI. časť a nezabudnite podpísať DP aj v tomto oddieli.
 
Radi Vám ukážeme prebiehajúce práce po telefonickom dohovore resp. na našej pravidelnej akcii Kapitulské dvory, ktorá sa koná vždy začiatkom mája.
 
Ďakujeme Vám veľmi pekne za Vašu priazeň vopred!
 Ďakujeme Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky za finančnú podporu pri realizácii projektov Obnovy povrchov v interiéri a Obnovy vnútroných a vonkajších rozvodov infraštruktúry Domu Albrechtovcov

 

LOGO MK SR

 

Nové omietky na 1NP


Nové omietky 2  na 1NP
Ďakujeme mestu Bratislava za podporu pri projektoch Rekonštrukcie kamenných prvkov a Stavby oporného múru na Dome Albrechtovcov

ARS BRATISLAVENSIS


Rimsy a ostenie


Oporný múr - západMilí podporovatelia obnovy Domu Albrechtovcov,


dovoľujeme si Vás aj tento rok požiadať o príspevok 2% z Vašej dane na finalizáciu obnovy Domu Albrechtovcov.

Váš minuloročný príspevok cez 2% nám veľmi pomohol!

Tu sú potrebné údaje:

 

ALBRECHT FORUM, o.z.

Na vŕšku 1

811 01 Bratislava

IČO: 42182255

(právna forma: občianske združenie)

 

Pre zamestnancov:

Daňový úrad SR požaduje poslať Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane výhradne na tlačivách, ktoré sú priložené v zátvorke (Vyhlásenie a Potvrdenie). Obidva jednostranné papiere (alebo jeden obojstranný s oboma zmienenými dokumentmi) treba doručiť na Daňový úrad do 30.4.2018 pričom Potvrdenie o zaplatení dane nesmie mať od zamestnávateľa neskorší dátum podpisu ako 16. 4. 2018.

V mene ALBRECHT FORUM o.z. sa Vám za túto nami nezavinenú šikanu ospravedlňujeme!

 

Pre fyzické osoby:

Vyplňte, prosím, v Daňovom priznaní FO typ A VIII. oddiel a nezabudnite podpísať DP aj v tomto oddieli.

Vyplňte, prosím, v Daňovom priznaní FO typ B XII. oddiel a nezabudnite podpísať DP aj v tomto oddieli.

 

Pre právnické osoby:

Vyplňte, prosím, v Daňovom priznaní PO VI. časť a nezabudnite podpísať DP aj v tejto časti.


Radi Vám ukážeme prebiehajúce práce po telefonickom dohovore resp. na našej pravidelnej akcii Kapitulské dvory, ktorá sa koná tento rok v sobotu 12. 5. 2018

 

Ďakujeme Vám veľmi pekne za Vašu priazeň vopred!Bratislavský samosprávny kraj

aj tento rok podporil sumou 8.000€ rekonštrukciu Domu Albrechtovcov.

Prispel k obnove interiérových omietok na druhom nadzemnom podlaží domu.

Postup rekonštrukčných prác infraštruktúry si bude široká verejnosť môcť pozrieť na najbližších Kapitulských dvoroch.


Ďakujeme, Vašu pomoc a zmysel pre záchranu nášho kultúrneho dedičstva si vážime!


Vážení podporovatelia obnovy Domu Albrechtovcov

Aj tento rok môžete podporiť obnovu Domu Albrechtovcov venovaním 2% (3%) z dane. Všetky potrebné informácie ako na to sú v sekcii 2% z dane - kliknite prosím vľavo v menu na lište na 2% z dane.

Blížime sa do finále!

Pohľad z ulice 1.1.2017


Pohľad z dvora 1.1.2017

Ďakujeme vopred!


 


Podlahové kúrenia na 1 NP


Rozdelovač podlahového kúreniaV nových farbách


Vážení podporovatelia obnovy Domu Albrechtovcov


V týchto dňoch sme ukončili rekonštrukciu stropu v bývalom salóne Domu Albrechtovcov. Čiastkový projekt sa podaril aj vďaka Nadácii Volkswagen, ktorej chceme týmto úprimne poďakovať. Rovnako ďakujeme aj Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý spolufinancoval reštaurovanie nástenných malieb v tomto priestore. Malý náhľad na zmeny v miestnosti, kde sa spoluvytvárala hudobná história Bratislavy je pripojený v nasledovných fotografiách.


Nadacia VW

  SDA Strop pred rekonštrukciou 1


SDA Strop pocas rekonštrukcie 1


SDA Strop pocas rekonštrukcie 2


SDA Strop pocas rekonštrukcie 3


SDA Strop pocas rekonštrukcie 4


SDA Strop pocas rekonštrukcie 5


 


Milí priatelia, priaznivci, podporovatelia

Aj tento rok možno prispieť na revitalizáciu Domu Albrechtovcov

venovaním 2% (3%) z dane.

Všetky aktuálne tlačivá a podrobnosti k asignácii nájdete v sekcii 2% z dane

(vľavo v hlavnom menu).

Ďakujeme Vám vopred za Vašu priazeň a veríme, že pokrok v rekonštrukcii oceníte pri našom najbližšom stretnutí na Kapitulských dvoroch v sobotu 7.5.2016

Vaše ALBRECHT FORUM, o.z.


Ďakujeme!

Aj touto cestou sa chceme poďakovať Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý spolufinancuje reštaurovanie nástenných malieb v dvoch miestnostiach v Dome Albrechtovcov. Po ukončení prác si budete môcť pozrieť úplne zreštaurovanú maľbu zo začiatku 19. storočia v bývalom salóne rodiny Albrechtovcov a rekonštrukciu barokovej výmaľby na jednej zo stien budúcej koncertnej siene (východná časť objektu - prvé poschodie).

Ďakujeme, Vašu pomoc a zmysel pre záchranu nášho kultúrneho dedičstva si vážime!Vďaka majstrovi Cipárovi za uznanie a dlhodobú podporu!

V Denníku N z 19.12.2015 zaradil výtvarník Miroslav Cipár medzi tri kultúrne udalosti roka 2015 aj naše spoločné snaženie - revitalizáciu Domu Albrechtovcov. Tu sú jeho odpovede - spomenuté udalosti roku 2015:

1. Výstava ART BRUT LIVE zo zbierky Bruna Decharma v pražskej galérii DOX. Na ceste do Benátok na Bienále som sa zastavil v Prahe na veľkolepej výstave, ktorá mení pôvodný obsah termínu art brut a polemizuje tak so Jeanom Dubuffetom a jeho koncepciou. Neskromne som povedal, že už nemusím ísť do Benátok, a myslel som si to aj po návrate.

 

2. Obnova Domu Albrechtovcov – Nejde len o rekonštrukciu stavby, ale aj o rekonštrukciu kultúrnej pamäti. Za záchranu sa zaslúžilo mnoho obetavých a nezištných ľudí. Dom bude zaiste zadosťučinením albrechtovskej tradícii, ktorá má pokračovanie.

 

3. Carl Gustav Jung: Odpověď na Jóba (Vyšehrad) – Znepokojujúca kniha, ktorá sa nedá odložiť a dáva neslýchané otázky. Napokon aj Jung dlho váhal so zverejnením, vedel prečo.


Milí priatelia a podporovatelia obnovy Domu Albrechtovcov


Ďakujeme Vám za návštevu jesenných Kapitulských dvorov 26. 9. 2015! Aj keď nám počasie neprialo, veríme, že tí, ktorí prišli neoľutovali. Mali možnosť vidieť pokrok v prácach na celkovej rekonštrukcii Domu Albrechtovcov. Rovnako ďakujeme všetkým účinkujúcim, ktorí prispeli k dobrej atmosfére podujatia!

V súčasnosti máme ukončený projekt Sanácie vodorovných a zvislých konštrukcií a pred nami je kompletná rekonštrukcia sietí (voda, kanalizácia, elektrina a kúrenie), výmena okien a reštaurovanie nástenných malieb v bývalom salóne bytu Albrechtovcov. Výmenu okien a reštaurovanie výmalieb zrealizujeme do konca roka 2015, rekonštrukcia sietí bude dlhodobejšou úlohou.

V novej sekcii Verejná zbierka predkladáme predbežnú správu o príjmoch z verejnej zbierky 2014-2015.

Zároveň sme otvorili novú zbierku pre obdobie 20.9.2015 - 10.9.2016, detaily k účtu sú k dispozícii v sekcii Rekonštrukcia.

Pripomíname Vám, že všetci prispievatelia majú možnosť pozrieť si pokračujúce práce priamo na mieste - v Dome Albrechtovocov - po predošlom telefonickom dohovore.

Tak ešte raz vďaka a zachovajte nám, prosím, Vašu priazeň!

Vaše

ALBRECHT FORUM


Milí priatelia

Ďakujeme Vám ešte raz za návštevu Benefičného koncertu na podporu obnovy Domu Albrechtovcov, ktorý sa uskutočnil 14. 5. 2015 v Slovenskej filharmónii. Veríme, že tak ako my, aj Vy ste si užili výnimočný večer s vynikajúcimi interpretačnými výkonmi.

 

Ďakujeme veľmi pekne sólistom Simone Houda Šaturovej, Marianovi Lapšanskému, diirigentovi Jamesovi Juddovi a Slovenskej filharmónii za mimoriadne gesto podpory nášho snaženia, keď účinkovali bez nároku na honorár.

Podrobnosti k príjmom z Verejnej zbierky 2014-2015 nájdete v sekcii Verejná zbierka.

Všetci prispievatelia do verejnej zbierky, návštevníci benefičného koncertu a ďalší donori, ktorí finančne prispievajú na účet združenia, majú možnosť navštíviť Dom Albrechtovcov, informovať sa o prebiehajúcich prácach a použití venovaných prostriedkov po predchádzajúcom telefonickom dohovore.


Ešte raz srdečná vďaka!

Vaše ALBRECHT FORUM


Koncert 14. 5. 2015

 

 

 

Ďakujeme Vám

veľmi pekne za priazeň v roku 2014! V tomto roku sme poskočili v procese revitalizácie Domu Albrechtovcov o skok vpred. Ukončili sme projekt odvlhčenia prízemia, položili základovú betónovú dosku, rozobrali podlahy na prvom poschodí, pracujeme na oprave klenieb medzi 1. a 2. podlažím a behom 2 mesiacov ukončíme fázu opráv vodorovných konštrukcií v celom dome.

 

To všetko sme zvládli vďaka Vašej podpore finančnej a morálnej! Podarilo sa nám zhromaždiť takmer 40,000 EUR - spojením prostriedkov z MK SR, SOZY, Stredoeurópskej nadácie, 2% z daní, Hudobného centra, verejnej zbierky a Vašich individuálnych darov. Nádejame sa, že Vám zmeny v interiéri urobia rovnakú radosť ako nám. Radi Vám ich ukážeme na najbližších Kapitulských dvoroch 1.mája 2016, alebo skôr po telefonickom dohovore.

 

              SOZA          CEF        MKSR     

 

 Kapitulské dvory 1. 5. 2014

 

Ďakujeme Vám

 veľmi pekne za podporu, ktorú ste prejavili účasťou na koncerte Titani barokovej hudby a venovaním finančného príspevku na obnovu Domu Albrechtovcov!

 

Koncert 14.6.2014 

 

Hrubý výnos verejnej zbierky, ktorú sme organizovali od 20. 6. 2013 do 18.6. 2014 dosiahol  4110,02 EUR, čistý výnos 4028,02 EUR. Jedinými nákladmi organizovania verejnej zbierky boli bankové poplatky za vedenie osobitného účtu vo výške 82.00 EUR. Práce a služby spojené so zbierkou boli poskytnuté bezodplatne na dobrovoľníckej báze, ako sa stáva zvykom a tradíciou, Nesmierne si to Vážime a ďakujeme ešte raz tým, ktorí prispeli finančne a ktorí sa podieľali na celej akcii.

Všetky prostriedky boli použité na revitalizačné práce na Dome Albrechtovcov. Bližšie informácie nájdete v sekcii Rekonštrukcia.

 

Ďakujeme Vám ešte raz všetkým za dôveru, morálnu a finančnú podporu!