Albrecht Forum

HORTUS ARTIS 1.8.2020 - 20.9.2020

Milí priaznivci obnovy Domu Albrechtvocov

Pozývame Vás na 1. ročník cyklu komorných koncertov v Záhrade Domu Albrechtovcov!


HORTUS ARTIS  (Záhrada umenia) ponúka osem podvečerných stretnutí s komornou hudbou. Cyklus charakterizuje pestrá paleta diel od renesancie po súčasnosť, ktorá predstavuje kľúčové osobnosti domácej histórie Alexandera Albrechta, Josepha Kaspara Mertza, Hansa Neusidlera, hudbu svetových velikánov Ludwiga van Beethovena, Franza Schuberta, Astora Piazzolu, či premiéry skladieb slovenských autorov Petra Breinera, Vladiíra Godára a Jozefa Kolkoviča.   Na koncertoch vystúpia poprední domáci umelci - hráči na sláčikové nástroje, gitaristi, lutnisti, speváci, hobojista i bandoneonista.

Zámerom cyklu je oživiť tradíciu muzicírovania v priestore, ktorý bol mnohé desaťročia spätý s klasickou hudbou a uviesť hodnotné dramaturgie v podaní popredných domácich umelcov. Koncertné programy sú vytvárané na základe princípov, ktoré boli a sú vlastné prostrediu Domu Albrechtovcov – tvorba súvisiaca s domácim prostredím a jeho históriou, spolupráca umelcov na báze komornej hry a najmä priateľská atmosféra a živá komunikácia prostredníctvom umenia.

Koncerty sa budú konať v nedeľné popoludnia od 2.8.2020 do 20.9.2020 (otvárací koncert cyklu je už v sobotu 1.8.2020) vždy o 17:00 na otvorenej scéne záhrady Domu Albrechtovcov na Kapitulskej ulici 1 v Bratislave. V prípade nepriaznivého počasia  v pripravovanej komornej sále Domu Albrechtovcov.

Vstupenky si môžete kúpiť v MUSIC FORUM, Na vŕšku 1, 811 01 Bratislava, Po-Pi 11.00-13.00 a 14.00-16.00 (tel 0905 871 868) a vždy 2 hodiny pred koncetom na mieste konania podujatia,v Dme Albrechtovcov na Kapitulskej 1, 811 01 Bratislava; k dispozícii je aj permanentka na celý cyklus ôsmich koncertov. Ceny vstupeniek 8€ dospelí, 5€ seniori, študenti, 2€ ZŤP. Permanentka na celý cyklus 50€. K dispozícii je obmedzený počet permanentiek!

  Podrobný program nájdete nižšie - pod obrázkom našej revitalizovanej záhrady

 Cyklus koncertov Hortus Artis podporil z verejných zdrojov

Hlavný partner projektu

Fond na podporu umenia. 

logo fpu   

 Na koncerty a prispeli Hudobný fond a SOZA


 

logo hf

 

Dom Albrechtovcov - jar 2020


 

Sobota, 1.8.2020 o 17.00

HUDBA ZO ZÁHRAD

 

Radka Krajčová, gitara

Martin Krajčo, terciová gitara, gitara

Juraj Tomka, husle

 

Anton Diabelli (1781 – 1858)

            Variazioni sopra un tema favorito per due chitarre, op.57

Kaspar Joseph Mertz (1806 – 1856)

            Ständchen                     

            Tarantelle

Mauro Giuliani (1781 – 1828)

             Gran Pot-pourri,op. 67 

Niccolò Paganini (1782 – 1840)

              Sonata Concertata, MS 2

 Joseph Mayseder (1789 - 1863)

             Variations sur la Romance Partant pour la Syrie, op. 15

 Mauro Giuliani

             Grand Potpourri, op. 53

                                    

V čase raného romantizmu patrila gitara medzi mimoriadne obľúbené hudobné nástroje. Tvorba pre gitaru pokrývala širokú škálu hudobných žánrov. Spočiatku zväčša sprievodný nástroj sa v rukách virtuózov čoskoro stal koncertným a nechýbal ani v komornej hudbe. Tá zahŕňa literatúru pre gitary - gitarové duetá, triá a ojedinele aj kvartetá, ako aj kombinácie s inými nástrojmi. V oboch majú prevahu duetá, v zmiešaných to bola najčastejšie kombinácia s klavírom, husľami, flautou i spevom. Komorná gitarová hudba bola aj predmetom prekvitajúceho obchodu s hudobninami a jej tlače sa objavujú vo vydavateľských domoch naprieč celou Európu....

 

Nedeľa, 2.8.2020 o 17.00

NA VLNÁCH FANTÁZIE

 

Mucha Quartet

Juraj Tomka, husle, Jozef Ostrolucký, husle, Veronika Kubešová, viola, Pavol Mucha, violončelo

Martin Ruman, viola

 

 Alexander Albrecht (1885-1958)

            Sláčikové kvarteto D dur, op. 19

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

            Phantasy Quintet pre 2 husle, 2 violy a violončelo

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

             Sláčikové kvarteto č. 11 f mol, op. 95 „Serioso“

Alexander Albrecht patril k štvorici Bratislavčanov (Schmidt, Dohnányi, Bartók, Albrecht), ktorí sa na prelome 19. a 20. storočia rozhodli zasvätiť svoj život kompozícii. Po hudobných štúdiách v Budapešti a vo Viedni sa vrátil do Bratislavy, kde bol spočiatku organistom Dómu sv. Martina, od roku 1921 pôsobil ako dirigent a riaditeľ Cirkevno-hudobného spolku pri Dóme sv. Martina a riaditeľ Mestskej hudobnej školy. Do domu na Kapitulskej ulici sa presťahovala rodina roku 1945....

 

Nedeľa, 9.8.2020 o 17.00 

ZA SÚMRAKU

 

Mucha Quartet

Juraj Tomka, husle, Jozef Ostrolucký, husle, Veronika Kubešová, viola, Pavol Mucha, violončelo 

Petra Noskaiová, mezzosoprán 

 

Alexander Albrecht (1885-1958)

           Slovenské kvartetino

 Ottorino Respighi (1879-1936)

            Il Tramonto pre mezzosoprán a sláčikové kvarteto

 Ludwig van Beethoven (1770-1827)

            Sláčikové kvarteto č. 14 cis mol, op. 131

 

 Respighi zhudobnil niekoľko básní Percyho Byssheho Shelleyho, z ktorých tri boli určené pre mezzosoprán a komorný orchester: Arethusa (1910), Il Tramonto (1914) a La Sensitiva (1914-1915). Báseň Il Tramonto (1914, z tal. západ slnka) prepísal aj pre hlas a sláčikové kvarteto, pričom v tejto verzii sa hráva rovnako často ako v orchestrálnej podobe. Verzia pre sláčikové kvarteto však poskytuje oveľa intímnejšiu atmosféru, ktorá vystihuje kolorit básne. Sláčiky dramaticky otvárajú dielo a onedlho sa utíšia v pokojnom lyrizme. Dielo je romantickou baladou o láske dvoch mladých ľudí, smrti mládenca a hľadaní vnútorného pokoja v živote po smrti blízkeho človeka...

 

 Nedeľa, 16.8.2020 o 17.00

 PREŠPORSKÁ LUTNA A GITARA

 

Zuzana Meleková, renesančná lutna,

Jakub Mitrík, baroková lutna,

Karol Samuelčík, gitara

 

Hans Neusidler (c. 1508/9 - 1563)

Ein seer guter Organistischer Preambel*                                 

Ach Gott wem soll ichs klagen / das heimlich leiden mein. W. Gräfinger *

Die folget ein welscher tantz Wascha mesa *

Der hupff auff  *                      

Fons perte (Claudin de Sermisy: Vous perdez temps) ** 

Der petler tantz **

Der hupff auff zum petler tantz  **                   

Du Fiensela (Claudin de Sermisy: Dont vient cela) ** 

Ein ser guter hofftantz mit durch straiché *

hupff auff  *     

                             * Ein newgeordent künstlich Lautenbuch (1536)

                            ** Das Erst Buch (1544)

 

Paul Durant (1712 – 1764/65)

Ragazada D - dur  - Allemande - Scherzo - Menuet - Polonaise

 

                             Dolmetsch Bibliothek II B 2 Haslemere

Duetto à liuto obligato con violino g - moll

 

                             Divertimento – Allegro – Menuet

                             Brüssel, Bibliothek Albert I, MS II 4086 Fasz VIII + XII

Kaspar Joseph Mertz (1806 – 1856)

Elegie

Lied ohne Worte (z Bardenklänge, op.13)

Fantaisie Hongroise, op. 65/1

 

Najdôležitejšími brnkacími nástrojmi novodobej histórie hudby sú bezpochyby lutna a gitara. Oba sa vyvíjali od čias renesancie, prechádzali mnohými vývinovými štádiami, obmenami a neraz významne obohacovali hudobnú literatúru európskeho priestoru. Kým lutne sa darilo prevažne v období renesancie, baroka a galantného štýlu, gitara zažívala rozkvet v baroku a prvej polovici 19. storočia. Je pozoruhodné, že Prešporok "vychoval Európe" troch pozoruhodných hudobníkov brnkacích nástrojov, ktorí patria ku kľúčovým osobnostiam lutnovej i gitarovej hry svojej doby - renesančného lutnistu Hansa Neusidlera, barokového lutnistu Paula Duranta a rano-romantického gitaristu Kaspara Mertza...


Nedeľa 23.8.2020 o 17.00

GUITARALIA

 

Bratislavské gitarové kvarteto

Miloš Slobodník, Yorgos Nousis, Radka Krajčová , Martin Krajčo

  

Pavol Malovec (*1957)

        Ritornello

Ladislav Kupkovič (1936 – 2016)

        Sonata da Camera

Peter Breiner (*1957)

         Lament

Vladimír Godár (*1956)

         Pieseň labute

 Yorgos Nousis (*1978)

         Parabola

 Jozef Kolkovič (*1957)

         Art Song

 Jedinú známu pôvodnú skladbu pre gitarové kvarteto Antoina de Lhoyera (1768-1852) z roku 1806 možno považovať za výnimku a základom repertoáru štyroch gitár boli do  osemdesiatych rokov minulého storočia takmer spravidla transkripcie. Zmenil to až kubánsky skladateľ Leo Brouwer, ktorý napísal niekoľko skladieb, čím podnietil vznik originálneho repertoáru pre tento súbor. Od toho času kontinuálne vznikajú mnohé kompozície v rôznych častiach sveta, vrátane  stredoeurópskeho priestoru a posledné dve desaťročia i na Slovensku...

 

 

Nedeľa, 30.8.2020 o 17.00

AMOROSO

 

Mucha Quartet

Juraj Tomka, husle, Jozef Ostrolucký, husle, Veronika Kubešová, viola, Pavol Mucha, violončelo

Martin Chovanec, bandoneón

 

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

       Sláčikové kvarteto č. 4 c mol, op. 18/4

Alexander Albrecht (1885-1958)

       Andante amoroso pre sláčikové trio

Astor Piazzolla (1921-1992)

        Five Tango Sensations

 

História vzniku diela Five Tango Sensations (1989) je spojená so spoluprácou Piazzollu s Kronos Quartet. Po vypočutí jedného z koncertov kvarteta pre nich skomponoval skladbu Four, For Tango (1987), ktorú nahrali a začali spolu vystupovať na koncertoch. Ukázalo sa, že avantgardný interpretačný štýl Kronos Quartet veľmi dobre sedí ku novému štýlu tanga a poskytuje Piazzollovi nádherné zvukové pozadie. Týchto päť jedinečných charakteristických kúskov napísal Piazzolla po prekonaní ťažkej choroby. Každá časť čarovne vykresľuje načrtnutú emóciu: 1. Asleep – spiac, 2. Loving – milujúc, 3. Anxiety – úzkosť, 4. Despertar – prebúdzanie, 5. Fear – strach...

 

Nedeľa, 13.9.2020 o 17.00

FILOMÉLA

 

Matúš Šimko, tenor

Martin Krajčo, rano-romantická gitara

              (J. G. Stauffer Legnani model 1821 - kópia Bernhard Kresse 2009)

 

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

              Andenken, WoO 136

Franz Schubert (1797-1828)

              Fischerweise, op. 96/4, D 881

              Das Fischermädchen, D 957

Mauro Giuliani (1781-1829)

              La Rose, op. 46/9 | gitara sólo

Franz Schubert

               Der Wanderer, op. 4/1, D 489

Kaspar Joseph Mertz (1806-1856)

               Jägers Wunsch

               Sehnsucht nach dem Hochland

 Kaspar Mertz

               An Malvina, op.13 | gitara sólo

Franz Schubert

               Im Haine, op.56/3, D 738

               Wohin?, op. 25/2 D 795

              Frühlingsglaube, op. 20/2, D 686

 Franz Schubert / Kaspar Mertz

              Lob der Thränen | gitara sólo

 

 Ludwig van Beethoven

               Adelaide, Op. 46

  Franz Schubert

               Der Blinde Knabe, op. 101/1, D 833

               Ungeduld, op. 25/7 D 795

 

Záujem o gitarové úpravy Schubertových piesní pretrvával v mnohých častiach Európy aj po autorovej predčasnej smrti. K autorom, ktorý sa venovali transkripciám jeho piesní, patril okrem Francúza Napoleona Costeho aj bratislavský rodák skladateľ a gitarista Kaspar Joseph Mertz. V čase nástupu Biedermeieru sa začali objavovať úpravy Schubertových piesní so sprievodom gitary vďaka Diabellimu, v čase jeho záveru (1845–1847) vychádzali vo Viedni ďalšie gitarové prepracovania vďaka Mertzovi. Najskôr písal transkripcie piesní pre sólovú gitaru, neskôr pre hlas so sprievodom gitary...

 

Nedeľa, 20.9.2020 o 17.00

SERENÁDA...?

 

Mucha Quartet,

Juraj Tomka, husle, Jozef Ostrolucký, husle, Veronika Kubešová, viola, Pavol Mucha, violončelo

Matúš Veľas, hoboj

 

Alexander Albrecht (1885-1958)

       Scherzo pre sláčikové kvarteto

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

        Hobojové kvinteto c mol, KV 406a

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

        Sláčikové kvarteto č. 1 F dur, op. 18/1

 

Jedným z Beethovenových mecénov bol aj knieža Joseph Franz von Lobkowitz. Ten si u skladateľa objednal 6 sláčikových kvartet, ktoré dnes poznáme ako sláčikové kvartetá op. 18. Sláčikové kvarteto č. 1 F dur, op. 18/1 skomponoval v roku 1800 ako druhé v poradí (prvé bolo Sláčikové kvarteto D dur, op. 18/3). Beethoven ho významne prepracoval až do podoby, v ktorej vyšlo a v ktorej ho poznáme dnes. Sám si ho veľmi cenil a v liste priateľovi Karlovi Amendovi sa priznáva, že „až teraz sa naučil písať kvartetá“. Dielo naplno vyjadruje Beethovenov búrlivý naturel prejavujúci sa v prekvapivých akcentoch a virtuóznych pasážach prvých huslí...